+36 30 961 7805 szuhar.csilla@gmail.com
Oldal kiválasztása

Adatvédelmi nyilatkozat

  1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a HolBrain Tech Production

Székhely: 27 Lingwood Avenue, Christcurch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: golovics.lajos@gmail.com

által a https://tudatosanelekklub.hu/  internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

  1. Adatkezelő megnevezése

Név: HolBrain Tech Production (Golovics Lajos)
Székhely: 27 Lingwood Avenue, Christcurch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: golovics.lajos@gmail.com
Telefonszám: +36–30-961‑7804
Magyarországi megbízott kapcsolattartó: Szuhár Csilla
Email cím: csilla.duolife@gmail.com
Telefonszám: +36–30-961‑7805

  1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt, a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név:

Lakcím:

Telefonszám:

Email cím:

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer, a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –, össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3) A rendszer használata során, a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor, továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére, a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez, az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő, jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából, kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a https://tudatosanelekklub.hu/ honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő, a megadott személyes adatokat, az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –, kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és https://tudatosanelekklub.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése, a felhasználói fiók (tanulói fiók) törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

  1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A https://tudatosanelekklub.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során, az adatkezelő, a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó

6.2) A fentieken túl, a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására, kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A https://tudatosanelekklub.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során, az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/ceginformacio/#cegadatok

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére, az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult, a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató, a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett, a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait, az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Email: csilla.duolife@gmail.com

7.5) A felhasználó, az InfoTv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján, bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, az adatkezelő, adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott, elektronikus levélcímekre hirdetést, vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket, az adatkezelő, csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

  1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot, a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://tudatosanelekklub.hu/ weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően, a felhasználó, a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi, a módosított nyilatkozatban foglaltakat.